Återkomsten
Att återkomma till kroppen  det vill säga att verkligen befinna sig i den, komma den riktigt nära så som den är, hurdan den än är - är en universell konsekvens av mindfulness, inklusive uppmärksam yoga.
Eftersom det är av föga värde att tala om kroppen som någonting avskilt från medvetandet, eller om medvetandet skilt från kroppen, talar vi ofrånkomligen om att ÅTERKOMMA till hela vår varelse, om att förverkliga vår helhet, stund för stund, steg för steg och andetag för andetag, med början som alltid, där vi befinner oss just nu.

JON KABAT-ZINN

Läs hela inlägget »

Tillvarons välsignelser
Allt som kroppen normalt gör är faktiskt underbart och enastående, även om man sällan betraktar det på det viset.
Att gå är ett bra exempel.
Om du någon gång inte har kunnat gå, vet du hur DYRBART OCH FANTASTISKT DET ÄR ATT GÖRA DET. Det är en enastående förmåga.
Detsamma gäller också att kunna se och tala, tänka och andas, vända sig i sängen och allt annat av det som kroppen gör och som du kan välja att fokusera på.

JON KABAT-ZINN

Läs hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från Only in Oregon, JoseAMorales, nillamaria

SENASTE INLÄGG

KOMMENTARER

ARKIV