Hemma
Att vara närvarande är långt ifrån trivialt. Det är kanske världens svåraste uppgift.
Glöm det där "kanske".
Det är världens SVÅRASTE UPPGIFT - i alla fall för att BEVARA  sin närvaro.
Och det är den viktigaste uppgiften.
När man blir närvarande märker man det genast, man känner sig genast hemma.
När man är hemma, kan man släppa taget, vila i sitt varande, vila i medvetenhet, i själva närvaron, i sitt eget sköna sällskap.

JON KABAT-ZINN

Läs hela inlägget »

Påminnelse
Med tanke på kraven från allt görande tycks det som om vi behöver vidta ovanliga och kanske rentav drastiska åtgärder för att påminna oss om nuets dyrbara ögonblick.
Det är därför vi avsätter EN SÄRSKILD TID varje dag åt att öva meditation.
Det är ett sätt att stanna upp, att "minnas" oss själva, att "förkroppsliga" oss.

JON KABAT-ZINN

Läs hela inlägget »

En radikal handling
Jag ser framför allt meditation som en RADIKAL KÄRLEKSHANDLING, en inre gest av välvilja och godhet riktad till oss själva och andra, en hjärtats handling som förstår att vi är FULLKOMLIGA också i vår uppenbara ofullkomlighet, med alla våra brister, vår smärta, vår bundenhet, vår irritation och vår envist vanemässiga omedvetenhet.

JON KABAT-ZINN

Läs hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från JoseAMorales, luckey_sun, Tim Green aka atoach

SENASTE INLÄGG

KOMMENTARER

ARKIV