Mindfulness

Vad är mindfulness?
Mindfulness är den medvetenhet som uppstår genom att vi är uppmärksamma på ett särskilt sätt:
 • med avsikt
 • i nuet
 • utan att döma
Denna med vetenhet gör det möjligt för oss att se klart på det som händer i våra liv.

Vad kan jag vara medvetet uppmärksam på?
Vi kan vara medvetet uppmärksamma på alla aspekter av vår upplevelse
 •  förnimmelser 
 • känslor
 •  tankar
 •  det vi ser 
 • luktar
 •  hör
 •  rör vid
 • och smakar.
Forskning från hela världen visar att dagligt utövande av mindfulness hjälper oss att vara mer närvarande i livet och förbättra vår livskvalitet och våra relationer.

Eftersom mindfulness gör att vi kan vara helt och fullt närvarande hjälper det oss att se och släppa taget om automatiska, vanemässiga reaktioner på vardagliga händelser. Det ger oss en vetenskaplig bekräftad metod för att odla klarhet, insikt och förståelse.

Mindfulness gör inte att all smärta och stress i livet försvinner, men det kan hjälpa oss att svara an på dem på ett sätt som är vänligare och mer medkännande mot oss själva och människorna i vår omgivning

Mindfulnesspraktiken
 • Vi lär oss att vakna och kliva ur autopiloten så att vi inte går som sömngångare genom livet.
 • Vi lär oss att komma nära vår direkta upplevelse - i stället för att se livet genom tankar snävt fokuserade på att uppnå vissa specifika mål.
 • Vi upplever ett tillstånd där vi är här, i nuet, i stället för att förlora oss i mentala tidsresor.
 • Vi upptäcker hur det mindfulla sättet att leva hjälper oss att bli mer medvetna om de korta stunder av reaktivitet som lätt kan orsaka känslomässigt kaos.Mindfulness innebär att vi kan göra mer medvetna val i sådana situationer - vi kan gå från att reagera till att svara an.
 • Vi ser hur det här sättet att vara visar på ett grundläggande förhållningssätt av varm vänlighet och medkänsla med oss själva och vår upplevelse.
 • Vi lär oss att se tankarna för vad de är - händelser som uppstår i sinnet - snarare än som "jag" eller verkligheten.
 • Vi ger näring åt vår förmåga att ta väl hand om oss själva i stället för att köra slut på oss genom att lägga all vår kraft på att sträva efter mål.