2019 > 10

Hemma
Att vara närvarande är långt ifrån trivialt. Det är kanske världens svåraste uppgift.
Glöm det där "kanske".
Det är världens SVÅRASTE UPPGIFT - i alla fall för att BEVARA  sin närvaro.
Och det är den viktigaste uppgiften.
När man blir närvarande märker man det genast, man känner sig genast hemma.
När man är hemma, kan man släppa taget, vila i sitt varande, vila i medvetenhet, i själva närvaron, i sitt eget sköna sällskap.

JON KABAT-ZINN

Läs hela inlägget »

Påminnelse
Med tanke på kraven från allt görande tycks det som om vi behöver vidta ovanliga och kanske rentav drastiska åtgärder för att påminna oss om nuets dyrbara ögonblick.
Det är därför vi avsätter EN SÄRSKILD TID varje dag åt att öva meditation.
Det är ett sätt att stanna upp, att "minnas" oss själva, att "förkroppsliga" oss.

JON KABAT-ZINN

Läs hela inlägget »

En radikal handling
Jag ser framför allt meditation som en RADIKAL KÄRLEKSHANDLING, en inre gest av välvilja och godhet riktad till oss själva och andra, en hjärtats handling som förstår att vi är FULLKOMLIGA också i vår uppenbara ofullkomlighet, med alla våra brister, vår smärta, vår bundenhet, vår irritation och vår envist vanemässiga omedvetenhet.

JON KABAT-ZINN

Läs hela inlägget »

Den här övningen har MediAndning som bas. Det är en mycket grundande övning som koordinerar och mjukar upp ryggen, bäcken och höfter, ökar genomblödningen i hela ryggen, samtidigt som den stimulerar matsmältningen.

Sätt dig i lätt ,meditationsställning eller på stol med ryggen rak. Om du sitter på stol sätter du dig en bit fram på stolsitsen, fri från eventuellt ryggstöd. Knäna brett isär med händerna på knäskålarna. Ögonpositionen är centrerad i tredje ögat. Börja känna på MediAndningen utan rörelse i samklang med mantrat Sat Nam.

Lägg händerna om knäna i ett stadigt grepp för stöd och balans. Känn samtidigt inn hur kontakten med benen och underlaget känns, din stabilitet.

Du kan som referens för hur övningens fysiska rörelse skall utföras tänka dig att din ryggrad är som en drillborr där huvudet och bäckenbotten är centrerade medan ryggraden roterar runt sin egen mittaxel.

I takt med MediAndning - på inandning börja med en liten och mjuk rörelse flytta tyngdpunkten mellen sittbenen så att du roterar/borrar ryggen cirkulärt, medsols i en främre halvcirkel. På utandningen roterar du ryggen bakåt i en halvcirkel.

Pröva att hitta en jämn rörelse i takt med andetagets jämna rytm samt i koordinationen med rörelsen i hela ryggraden. Andningen styr rytm och tempo.

När ryggen rör sig i cirklar är huvudet hela tiden centrerat i mitten.

Var extra mjuk och inkännande i början av övningen och låt rörelsen vara underordnad andningen i rytm och storlek. Känn in hur andningen påverkar varje del av rygg och bäckenet genom hela rörelsen. Eftersom övningen är dynamisk så är pausen mellan in-och utandning bara kort så att du håller ett jämnt rytmiskt och mjukt flöde.

Efter 3 minuter byter du riktning och roterar på samma sätt åt andra hållet.

Avsluta övningen med att mjukt stanna upp och centrera ryggraden. Ta ett långt djupa andetag in, håll några sekunder och andas ut mjukt och jämnt. Håll andan ute och gör på tomma lungor ett rotlås, håll i 5-10 sekunder och känn samtidigt hur rotlåset påverkar hela kroppen.

Vila och känn in hur övningen påverkat dig på alla plan.

Läs hela inlägget »

SENASTE INLÄGG

KOMMENTARER

ARKIV