2018 > 10

Börja från början
Varför arbetar vi på det här sättet?
Genom att skapa en paradoxal situation får människor möjlighet att utforska ett sätt att vara där man inte strävar efter något särskilt, där man accepterar sig själv.
Det ger dem möjlighet att börja från början, att pröva ett nytt sätt att se och känna UTAN ATT STÄLLA UPP kriterier för framgång eller misslyckande grundade på ett vanemässigt och begränsat sätt att betrakta sina problem och sina förväntningar på vad de borde känna.
Vi övar meditation på det här sättet eftersom försöket att "komma någonstans" så ofta är ett ofruktbart sätt att framkalla förändring, utveckling eller läkande, eftersom det vanligen bottnar i att man förkastar nuets verklighet utan att egentligen vara medveten om eller förstå den verkligheten.

Jon Kabat-Zinn

Läs hela inlägget »

Du inser vad som är viktigt och vad som inte är det.
Du lär dig att tänka mindre på vad andra tycker om dig och mer om vad du tycker om dig själv.
Du inser vad långt du har kommit och du minns när du tyckte att allt var så kaotiskt att det aldrig skulle bli bra igen.
Och då ler du.
Du ler för att du är väldigt stolt över dig själv och den person som du har kämpat för att bli.

Läs hela inlägget »

Ordet mantra betyder "att rikta sinnet" och är bron mellan våra omedvetna och medvetna delar av sinnet då vi kan höra och uppleva ljud, men inte se det.
Mantra använder universella ljudvågor för att strukturera om invanda mönster och präglingar i sinnet, då mantra påverkar de delar av sinnet som håller våra vanor.
Mantra löser upp gamla, låga frekvenser och skapar plats för nya, högre frekvenser vilket i praktiken skapar nya vanor baserat på nuet och inte gamla inpräglade mönster.

Att använda mantra:

 • Ger klarhet i både vår mentala, fysiska och emotionella energi
 • Bryter ner gamla energiblockeringar
 • Skapar resonans mellam kropp och sinne
 • Renar låga frekvenser och frigör negativa omedvetna programmeringar
 • Stimulerar våra  endokrina körtlar, vårt hormonsystem, vilket i sin tur balanserar och aktiverar hela chakrasystemet
När ett mantra kopplas till en yogaövning, andning eller meditation så ökar energifrekvensen betydligt både i kropp, sinne och aura.
Ett mantra kan vara tyst, alltså tänkas mentalt eller sägas högt. Båda fungerar men kan du höra det så har det större påverkan.
Det är skillnad på att säga mantra och sjunga.
Mantrat är uppbyggt på ljud och vibrationer bokstav för bokstav ungefär som en yogaövning.
Vill du uppleva essensen av ett mantra och vad det står för ska du säga det lågt, mjukt och monotont i minst 30 minuter.
Läs hela inlägget »

Eldandning ökar syresättningen i blodet, vitaliserar och ger energi till kroppens alla organ, balanserar Navelchakrat samt ökar förmågan att fokusera och vara närvarande i kroppen.
Så här gör du:

 1. Korta, snabba och grunda andetag genom näsan.
 2. Dra in naveln på utandning och låt naveln slappna av, komma ut, på inandning. Som en rytmisk pumpning.
 3. Fokusera på korta utandningar. Bara utandningen är aktiv, låt inandningen ske automatiskt och överlämna inandningen till kroppens reflexer.
 4. Eldandning är lätt, inte tung, så känn att naveln är aktiv men ändå avslappnad och rörelsen rytmisk.
 5. Försök inte att bestämma över naveln med intellektet. Låt det ske och lita på kroppen. Annara är det lätt att eldandningen blir för långsam och tung. 
 6. Slappna av i bröstkorg, axlar och ansikte.
Det kan vara lättare att komma igång med eldandning om du först tar några långa, djupa andetag för att slappna av i mage, rygg och bröstkorg.
Det kan också vara lättare att börja flämta genom munnen, hitta rytmen och sedan flytta andningen upp till näsan.


 

Läs hela inlägget »

Hela människan
För att odla den läkande kraft som finns i mindfulness krävs långt mer än att mekaniskt följa ett recept eller några instruktioner.
Verkliga inlärningsprocesser går inte till på det viset.
Det är först när SINNET ÄR ÖPPET OCH MOTTAGLIGT som lärande, insikt och förändring kan ske.
När man övar medveten närvaro måste hela människan medverka i processen.

Jon Kabat-Zinn

Läs hela inlägget »

Är du nyfiken och vill utforska MediYoga så kommer här två bra förslag 

 • mediyoga.se
 • balansonline.se

Lycka till!
Läs hela inlägget »

Andetaget är centralt i alla yogaformer. Det är också något som blir mer ochmer populärt att fokusera på, och kurser i pranayama erbjuds i flera yogastudior. På de här kurserna riktar man uppmärksamhet mot just andningen och lär ut olika yogiska andningstekniker.
Inom den gamla vetenskapen trodde man förr att många sjukdomar berodde på störningar i vår andning, eller att en person andats för länge genom en näsborre, eller genom munnen.
Professor Bo von Scheele har i sin stressforskning kunnat urskilja andningsmönster och vad så kallad dålig andning kan leda till.
När vi andas fel påverkar det hela det kemiska systemet i kroppen, framför allt pH-värdet. Njurarna tvingas arbeta hårdare och blir överansträngda. I förlängningen leder felaktig andning till dåligt blodflöde till hjärnan, med migrän, ångest, glömska och trötthet som följd. Så de gamla yogiska skrifterna kanske inte var så långt ifrån sanningen?
Hur vi andas genom näsborrarna kan också vara en fingervisning på hur det egentligen står till med oss, för den näsborre som är mest aktiv kan berätta en hel del om hur vi mår.
Kroppen har en nasal cykel som är kopplad till hjärnans funktion. Andetaget sker växelvis mellan höger och vänster näsborre och det kontrolleras av det autonoma nervsystemet så att andetaget ska fungera så effektivt som möjligt.
Andningen är grunden till allt liv och det sägs att din andningsrytm speglar din själ och hur du mår.

Ur "Omstart - för en starkare, renare och friskare kropp" av Karin Björkegren Jones

Läs hela inlägget »

Så här gör du: Fortsätt att andas på samma sätt som tidigare. Magen blir större på inandningen och på varje utandning lyfter du sedan och kopplar på bäckenmuskeln. Då blir diafragman och bäckenbotten som en blåsbälg där du också automatiskt masserar de inre organen.
Kontraktionen främjar lymfflödet och funkar som en pump där lymfvätskan pumpas uppåt i kroppen
Diafragman hänger ihop med bäckenbotten via psoasmuskeln, som enligt Anders Lönedal också är en diafragma.
Osteopaterna pratar om fyra diafragmor, men för lymfcirkulationen är de här två viktigast.

Ur "Omstart - för en starkare, renare och friskare kropp" av Karin Björkegren Jones

Läs hela inlägget »

En bra andning kräver också bra hållning. Och många som ofta har ont i ryggen kan ha en bäckenbotten som har hamnat fel. Därför är det viktigt att lossa på höfterna så att man kan komma åt att aktivera bäckenbotten, som hänger ihop med diafragman.
Diafragman och bäckenbotten blir som en pump som också masserar allt däremellan och sätter fart på lymfknutorna i området.
Så här gör du: Fortsätt att andas på samma sätt som tidigare, men utöka andningen genom att tilta höften. På inandningen blir inte bara magen större utan du lägger till en svank i ryggen genom att lyfta bröstet.
På utandningen pressar du ryggen mot golvet, en kontraktion där det känns som om magen dras ihop och ryggen rundas.
Ligg och andas så här ett par tre minuter, på samma sätt som i steg ett.
När du känner att du har koll på det här gå då vidare till steg tre.

Ur "Omstart - för en starkare, renare och friskare kropp" av Karin Björkegren Jones
 

Läs hela inlägget »

Så här gör du
Lägg dig ner. Placera ena handen på magen och den andra på bröstet.
Iaktta en stund hur du andas. Är det handen på bröstet som rör sig mest? Rör sig över huvud taget handen handen du har placerad på magen? Bara att du observerar dina andetag är en bra början. Forcera inget.
Ligg så här tills du fått till en lugn bukandning, där det är magen som rör sig och bröstet mer eller mindre är stilla. Du kan lägga något på magen. En kudde eller en bok, och föreställ dig att kudden är en båt som guppar på vågorna.
Om du tycker att det är svårt att få till andningen, så där så att magen fylls ut, finns det ett knep att ta till. Placera höger ben över vänster ben. Sätt foten i golvet. Det brukar av någon märklig anledning hjälpa att få till en mer kraftfull andning där vi använder diafragman som en blåsbälg.
Ligg och andas i tre till fyra minuter.
Du kan också räkna dina andetag. Om du till exempel andas in på tre, så förlänger du utandningen till det dubbla - det vill säga att du i huvudet räknar till sex.
Och självklart andas du hela tiden genom näsan och med stängd mun.

Ur "Omstart - för en starkare, renare och friskare kropp" av Karin Björkegren Jones

Läs hela inlägget »

Det fina med andningen är att den fungerar per automatik, men det gör å andra sidan att vi kan andas fel utan att tänka på det.
Om man har ett stört andningsmönster betyder det dock inte att det är kört, eftersom det går att börja om från början och bli mer medveten om sin andning.
Men det kräver att man repeterar det nya sättet att andas på tills det går automatiskt.
När man precis har börjat förändringen av sitt andningsbeteende kan det hända att man får lite biverkningar, till exempel en känsla av tryck i huvudet, på grund av ökad cirkulation, eller illamående, som beror på att diafragman masserar magsäcken, som då avger magsyra samtidigt som tarmarnas rörelser ökar.
Du kan också få yrsel, som beror på att blodkärlen öppnar sig.
Känner du obehag är det bara att avbryta och vila. Det går över. Andningsträning handlar inte om prestation och ska inte ge obehag.
Men som sagt, ge inte upp!

Ur "Omstart -  för en starkare, renare och friskare kropp" av Karin Björkegren Jones

Läs hela inlägget »

SENASTE INLÄGG

KOMMENTARER

ARKIV