2016 > 11

"Om att vara varm, vänlig och vilja sig själv väl" en ny bok av Agneta Lagercrantz
Ingen enskild faktor verkar höra så tydligt ihop med psykisk hälsa som självacceptans. Att vara icke-dömande mot sig själv, ha fördragsamhet med sina fel och brister och gilla sig själv i motgång det minskar symtomen på depression och ångest.
Numera kan vi träna på att bli mer accepterande inåt genom självmedkänsla, ett nytt begrepp som handlar om att vara vänliga mot oss själva istället för hårda och kritiska när vi gör misstag.
Övningarna i självmedkänsla hjälper hjärnan att gå in i ett trygghetsläge som sätter igång kroppens system för samhörighet och tillit. Det sänker stressnivåerna som orsakas av självkritik. När vi hackar på oss själva aktiverar vi nämligen kamp-flyktsystemet som är till för att vi ska reagera på fara utifrån.
Vill du må bra? Tyck om dig. Och öva på det. Eller börja i alla fall med att stå ut med dina tillkortakommanden. Du behöver inte sträva efter att en gång för alla vara på topp, osårbar och evigt glad, utan bara vara tillfreds med det faktum att livet inte utrustar någon av oss med perfekt kropp eller kontrollerbara känslor eller oslagbara tankar.
Det räcker med ett slags lågenergi-gillande. Strunta i att försöka älska dig själv, ha istället jag är väl bra som jag är-förhållande till dig själv. För mig var det en befrielse att få närma mig självacceptans med ord som medkänsla, tolerans, förståelse. Och värme!
 
Agneta Lagercrantz följer här upp sin succébok Självmedkänsla med texter och reflektioner på temat 70 skäl till självmedkänsla.
 

Läs hela inlägget »

Håller nu på med en omstrukturering  av min hemsida ,www.mediyogann.se, så det kommer att se lite stökigt ut ett tag nu.
Min plan är att  det ska vara klart innan jul och då kommer vårens kurser också att vara utlagda.

Läs hela inlägget »

Tillflykt
Att återfå kontakten med sitt vara är inte särskilt svårt. Vi behöver bara PÅMINNA OSS OM ATT VARA NÄRVARANDE.
Stunder av mindfulness är stunder av frid och stillhet, även när man är mitt i någon aktivitet.
När hela livet styrs av allt som ska göras, kan meditationsövningar skapa en mentalt sund och stabil tillflykt som kan användas för att återfinna balans och perspektiv.
Det kan vara ett sätt att hejda görandets hets och ge sig själv tid att vistas i ett tillstånd av djup avslappning och välbefinnande - att minnas vem man är.

Jon Kabat-Zinn

Läs hela inlägget »

Yoga - Balans
Yoga kommer ursprungligen från Indien där det utvecklades för många tusenår sedan. Det är i första hand en teknik och diciplin för ökad självkännedom och andlig utveckling. Sedan yoga kom till västerlandet för drygt hundra år sedan har det blivit en teknik för att upprätthålla fysisk och psykisk hälsa.
Mycket av yogans attraktionskraft ligger i att det är en fysisk, mental och andlig träningsmetod.
Vanlig träning fokuserar i första hand på den fysiska kroppen. Yoga utgår från att kroppen, sinnet och själen är lika viktiga för att vi ska må bra. I vanlig träning är inte uppmärksamheten på hur det känns i kroppen utan strävar istället efter att förbättra resultaten. I yoga är målet att vara närvarande i kroppen hela tiden och känna in vad som händer och hur det känns. I yoga finns ingen prestation eller jämförelse med någon annan utan var och en gör yogaövningarna utifrån sina egna personliga förutsättningar.
I vanlig träning ges det ofta väldigt lite utrymme för avslappning. I yoga är avslappningen lika viktig som själva övningarna eftersom det är under vilan som effekterna av yoga integreras i kroppen.
Yoga är, enkelt uttryckt, en teknik för att uppnå fullständig medvetenhet. Yoga är något som behöver upplevas för att förstås. Vi kan prata om det i veckor, vi kan läsa hundra böcker om yoga, vi kan ha massa teoretisk kunskap om yoga - men yoga måste göras, utövas för att förstås. Det enda sättet att lära sig om yoga är att göra yoga.
Yogaövningarna som utförs långsamt och kontrollertat är ämnade att utveckla fysisk smidighet, skapa mental avspänning och ge insikt. Andningen spelar en viktig, grundläggande roll och enligt den yogiska filosofin förkroppsligar andningen människans livskraft, eller Prana. Andningen är också en direkt avspegling av olika känslomässiga tillstånd. Därför kan en medveten förändring av andningen direkt påverka hurvi mår och skapa fysisk, mental och emotionell harmoni inom oss. Andningen är ett unikt sätt att direkt kunna påverka sinnet och kroppens undermedvetna processer.
Yogaträningen påverkar kroppen och dess inre organ på många olika sätt. Den ger smidig, uthållig muskulatur, påverkar matsmältningen och hormonbalansen, ger ett starkare mer uthålligt nervsystem, balanserar höger och vänster hjärnhalva mot varandra och förbättrar dina sömnvanor - bara för att nämna några.

Källa: Instruktör Steg 2 MediYoga

Läs hela inlägget »

Såpbubblor
Det är allt. Vi behöver inte försöka främja det eller motverka det, hålla fast vid det eller stöta bort det.
Varje tanke som uppkommer blir helt enkelt sedd och förstådd, erkänd, om man så vill, och blir därigenom "berörd" av uppmärksamheten själv, genom att man omedlbart registrerar den som en tanke.
I den beröringen, i den förståelsen, i det seendet, kommer tanken att upplösas likt en såpbubbla man berör med fingret, den kommer omedlbart att försvinna.
Vi kan, liksom tibetanerna gör, säga att i detta insiktens ögonblick blir tanken, vad den än är, SJÄLVBEFRIAD.

Jon Kabat-Zinn

Läs hela inlägget »

Ta ställning
När vi talar om sittande meditation, måste vi ha klart för oss vad det betyder att sitta.
Det betyder inte bara att sitta ner.
Det betyder att ta plats i nuet, i RELATION till nuet.
Det betyder att ta ställning i livet, sittande.
Det är därför som kärnan i sittande meditation är att anlägga och bevara en hållning som förkroppsligar VÄRDIGHET - vad det än må betyda för dig.

Jon Kabat-Zinn

Läs hela inlägget »

Sat Kriya hjälper oss med att lösa upp rädslorna vi bär på.
Sat Kriya arbetar med att skapa en grund, bygga ett stabilt rotsystem som håller när det blåser, även när det blåser hårt.
Har du kört dig till utmattning eller utbrändhet så har du varit ett stort, vackert träd men utan starka rötter som höll dig när vinden tilltog.
Det kan kännas när du stressar att det blir som att förlora kontakten med marken och du känner dig inte grundad och stabil längre.
Det är grunden som behöver vara stabil, grunden allt står på. Även om du har symptom i andra delar av ditt energisystem så är det sannolikt att det är en effekt av att grunden inte är stabil vilket påverkar hela det övre energisystemet. "Om det skakar i köksluckorna så är det inte köket som sitter löst. Det är marken det står på".
Hur starka rötter du har påverkar direkt din stresstålighet. Ett starkt rotsystem är en stark motståndskraft mot stress. Det hänger ihop eftersom det är rotsystemet, d.v.s. rotchakrat, som styr binjurarna som producerar stresshormonerna.
Med Sat Kriya får du också igång energin i kroppen.

Läs hela inlägget »

SENASTE INLÄGG

KOMMENTARER

ARKIV