2016 > 05

Ett varmt och innerligt tack!
Under våren har två Mediyoga-kurser vait igång på Tumlaren, MediYoga Bas och MediYoga  "Stress och utbrändhet".
Det är nu 7 terminer som jag har haft MediYoga-kurser på Tumlaren och nu i vår har intresset att deltaga varit riktigt, riktigt stort och det är naturligtvis glädjande.
Jag tänker att behovet av att stilla sinnet och tankarna,hitta balans och hämta kraft är särskilt viktigt idag när så mycket här i världen rullat på så fort.
Vi behöver ta väl hand om oss själva,så gott vi kan, med värme och kärleksfull vänlighet!
Till hösten, vecka 38, är det kursstart igen, tisdagar och onsdagar. Varmt välkommen då!
Nu tar jag sommarlov och önskar er alla allt gott och en skön sommar!  

 

Läs hela inlägget »

Den som hela tiden är på sin vakt kan inte vara öppen.
När vi stänger av våra tankar och känslor stänger vi också av en medfödd ursprunglig förmåga att ta emot och släppa in världen i hjärtat.
Öppenhet innebär att lyssna på sig själv och på andra med öppna ögon, öppna öron och öppet hjärta. Utan något filter. Fri från tolkningar.
Att inte låta omedvetna idéer, önskemål eller förväntningar bli ett subjektivt filter för hur ögonblicket upplevs och tolkas. Det ger möjlighet att höra subtila känslosignaler och vara lyhörd i i stunden.
Öppenhet är inget man kan kommendera fram. Den kräver övning.
Börja med att helt enkelt lägga märke till, observera, när du är öppen eller sluten.
 

Läs hela inlägget »
Tankar är vänner, inte fiender. De är bara det som är. De är oskyldiga. Vi gör dem inte. De är inte personliga. De är som vinden, som bladen på träden eller som regndropparna som faller. Tankar dyker upp på samma sätt. Skulle du bli osams med en regndroppe? Regndroppar är inte personliga och det är inte tankar heller. Det är innebörden du ger de där tankarna som du tror är personlig. Utforska dem, möt dem med förståelse.
När du har mött ett smärtsamt begrepp med förståelse kan du tycka att det är intressant nästa gång det dyker upp. Det som förr var en mardröm blir bara intressant. När det visar sig igen kanske du tycker att det är lustigt. Gången därefter kanske du inte ens märker det - du har ingen bindning till det.
Jag tar emot tankarna på samma sätt som jag skulle ta emot mina barn: med kärlek, vänlighet och tyst förståelse.
Jag undersöker.

Byron Katie
Läs hela inlägget »

Konstatera fakta och sätt punkt
Beskriv en aktuell situation.
Observera och beskriv tankar.
Sär ordet punkt efter varje konstaterande. Låt alla fakta finnas även om de är motstridiga.

Besvikelse
Tänk på en situation som inte blev som du ville, men som du nu har accepterat. Hur gjorde du?

Se med öppet sinne
Föreställ dig en situation som du har svårt att acceptera.
Observera dina känslor. Se på dem med öppet sinne, utan att döma eller värder.

Läs hela inlägget »
En ung kvinna reste lång väg för att söka en vis kvinnas råd. Så snart hon kommit in i rummet började hon klaga:
-Jag vantrivs på mitt arbete, jag grälar med min man och hinner inte sköta mitt hem. Allt är kaos. Det skulle vara bättre att inte finnas till.
Den visa kvinnan lyssnade och frågade sedan:
- Vad tycker du om din längd?
- Min längd! utbrast den unga kvinnan. Vad har den med saken att göra?
- Det finns saker i livet som vi kan göra något åt och andra vi måste acceptera, svarade den visa kvinnan. Du kan byta jobb, du kan arbeta på att förbättra relationen till din man och göra en plan för hur du ska få ordning i ditt hem.
Men din längd kan du inte ändra.Därför undrar jag om du kan acceptera din längd?!
Läs hela inlägget »

Det handlar inte om att det inte borde vara som det är. Det handlar om att det är som det är.
Det går inte att tvinga sig själv till att acceptera. Acceptans är ingen prestation, det är inget man "gör" utan ett inre skede som äger rum när man släpper taget om föreställningen att något borde vara annorlunda än det är.
"Positivt tänkande" är en falsk acceptans där vi försöker lura oss själva att vi accepterat, och till och med tycker om, sådant som vi i själva verket varken gillar eller accepterar. När vi gör det avvisar vi verkligheten.
Ibland förtränger vi verkligheten eftersom vi är rädda för att accepterande av den skulle tvinga oss till handling. Men i längden fungerar det inte att fly, eftersom det ändå är som det är.
Det är ofta svårt att acceptera. Döm inte dig själv när du har svårt att acceptera. Lägg märke till när det är så. Känn motståndet, rädslan och kampen det skapar.
Kämpar du emot något i ditt liv just nu?
Är du beredd att låta verkligheten vara som denär just nu?


"Fri från stress med Mindfulness"
Åsa Palmkron Ragnar
Katarina Lundblad

Läs hela inlägget »

Många av oss är vana att gömma undan, förneka eller stänga av tankar och känslor och hoppas att de ska försvinna av sig själva. På sätt och vis kan man säga att vi då blir offer för dem. Vi ägnar massor av tid åt att försöka kontrollera det som inte går att kontrollera.
Det går inte att tränga undan tankar och känslor mer än en liten stund. Sedan kommer de tillbaka, kanske med ännu större styrka. Våra tankemönster är starka.
Men tankar är tankar och inte fakta. Att du tänker att du är dum betyder inte att du är det.
En tanke är inte fakta. Det är en tanke.
På samma sätt är det med känslor. Dina känslor är inte verkligheten. Att du känner dig rädd betyder inte att situationen du befinner dig i är farlig.
Att bli medveten om att tankar är tankar och att känslor är känslor, och inte fakta, är grundläggande för acceptans. Först då kan vi se dem på ett icke-värderande sätt som möjliggör förändring, läka gamla sår och bryta gamla mönster.

"Fri från stress med Mindfulness"
Åsa Palmkron Ragnar
Katarina Lundblad
 

Läs hela inlägget »

Acceptera det ofrånkomliga
Ibland innebär acceptans att acceptera att vi inte kan göra något som leder till förändring, att sluta kämpa mot det ofrånkomliga.
Det finns sådant som vi inte kan förändra hur gärna vi än skulle vilja. Vi själva eller människor i vår omgivning drabbas kanske av olyckor eller sjukdom. Vi blir kanske blir arbetslösa eller förlorar någon vi tycker om. Det är naturligt att hamna i kris eller drabbas av sorg, men också att så småningom acceptera det vi inte kan förändra och orientera oss mott nytt livsinnehåll.
Motstånd mot att acceptera situationen ökar endast lidandet, det förändrar ingenting.

"Fri från stress med Mindfulness"
Åsa Palmkron Ragnar
Katarina Lundblad

Läs hela inlägget »
Begreppet acceptans inom mindfulness innebär att konstatera fakta. Det handlar inte om att godkänna, att gilla eller att ge upp. Att acceptera betyder inte att man håller med, att man tycker att något är rätt, rättvist eller bra.
Det innebär bara att konstatera att just nu är verkligheten så här oavsett vad jag vill, önskar eller tycker.
Acceptans är en förutsättning för förändring. Så länge vi inte accepterar fakta, vägrar att se problem som de är, kan vi inte heller arbeta konstruktivt för att hitta lösningar.
Anna Kåver och  Åsa Nilsonne formulerar det så här. 
"Med acceptans menas att välja att se, ha och stå ut med den inre och den yttre verkligheten utan att fly, undvika, förtränga eller döma den och att handla utifrån denna verklighet effektivt och i riktning mot sina värderingar och mål."

"Fri från stress med Mindfulness"
Åsa Palmkron Ragnar
Katarina Lundblad
Läs hela inlägget »

SENASTE INLÄGG

KOMMENTARER

ARKIV