2016 > 04

Tack för att ni finns!
Det är verkligen en sann glädje att få träffa och guida er alla härliga "mediyogisar", inte bara en gång i veckan utan två gånger.
Jag känner mig så tacksam för den möjligheten, det berikar mitt liv.
 

Läs hela inlägget »

Stress - SOAS
SOAS kan du använda när som helst och var som helst.

  • Stanna upp - ta kontakt med andningsankaret (eller ta tre Långa Djupa Andetag).
  • Observera vad som pågår i dig - spänningar i kroppen, känslor, stresstankar om vad som sker nu och vad som ska ske sedan - tills du
  • Accepterar situationen som den är.
  • Välj om du ska svara - på något ändamålsenligt sätt eller om du ska
  • Släppa taget - och låta det som är bara vara en stund, om det är möjligt.
"Mindfulness i Vardagen" skriven av
Ola Schenström
Läs hela inlägget »

Vad är Balans Online?
Yoga och mindfulness har genom årtusenden visat sig fungera som både vägvisare och verktyg för bättre hälsa och balans för milijontals människor över hela världen.
Denna onlinetjänst erbjuder dessa tidlösa och kraftfulla tekniker till dig, oavsett ålder eller tidigare erfarenhet.
Balans Online är baserat på 20 års erfarenhet av yogisk terapi och förankrat i svensk och internationell vetenskaplig forskning sedan 1998.
Systemet ger dig två träningsformer; MediYoga och MIMY metoden, där Mindfulness som både träningsmetod och förhållningssätt till livet integreras med MediYoga.

www.balansonline.se

Läs hela inlägget »

Uråldrig visdom
Mindfulness innebär att återta kontakten med kroppen och att lyssna till dess uråldriga visdom. Kroppen vet när vi är glada, nyfikna, arga, ledsna eller ångestfyllda. Genom att lyssna på den och hitta kroppsliga sätt att hantera känslor ger vi dem mindre makt över oss.
Vi är inte vana att tänka så. De flesta av oss är "huvudfotingar", som i småbarnens teckningar. Utan kropp!
Men vi kan hitta tillbaka. vi kan öva att uppmärksamma känslor i kroppen och därmed hantera dem på ett annat sätt än "i huvudet". Då får vi direktkontakt med våra känslor, istället för att "tänka på" dem och försöka hitta intellektuella lösningar, i huvudet.

"Fri från stress med Mindfulness"
Åsa Palmkron Ragnar
Katarina Lundblad

Läs hela inlägget »

Lyssna från hjärtat
Att lyssna från hjärtat innebär att lyssna öppet, utan förutfattade meningar. Det möjliggör ett verkligt möte.
När vi lyssnar i närvaro och öppenhet blir vi mer lyhörda och inkännande. Vi kommer i kontakt med vår intuition på ett naturligt sätt.
Närvaron inbjuder till en atmosfär av tillit, trygghet och lugn, grunden för ett djupare möte och allians.
Det känns när någon "är där". 
Att bli hörd, lyssnad till, när någon är närvarande, är en läkande upplevelse som kan nå djupt in i oss.
Ju mer vi är oss själva, närvarande, desto mer fördjupas mötet med oss själva och dem vi möter. Vi hör och ser klarare.

Läs hela inlägget »

Hälsosnack med Lotta & Victoria
Jag vill tipsa om en Podcast för dig som är intresserad av lite hälsosnack.
www.halsosnackmedlottaoch victoria.se
Det senaste avsnittet är med Göran Boll och handlar om MediYoga, forskning och kundalinikraften

Nu ska jag vårboosta mig med en YinYoga och Mindfulnessretreat över helgen påTofta Herrgård.

Läs hela inlägget »

Ömsesidig frigörelse
Genom ständig övning lär vi oss stt vila i vårt varande utan att oupphörligen låta oss fångas av våra tankar och känslor. Vårt tal och våra handlingar, till och med vårt sätt att vara i kroppen såväl som i våra anskiktsuttryck, är inte längre lika starkt ihopkopplade med våra tankar. 
Eftersom vi stund för stund SER allt tydligare, kan vi avstå från alltfler okloka, automatiska, självupptagna, aggressiva eller skrämda impulser, samtidigt som de släpper taget om oss eftersom vi har kunskap om dem. Vi får med andra ord en ÖMSESIDIG FRIGÖRELSE här när vi ser och förstår att våra tankar är bara tankar, inte sanningen och definitivt inte korrekta bilder av vilka vi är. När vi ser och förstår dem kan de inte annat än frigöras och i samma stund blir även vi befriade från dem.

Jon Kabat-Zinn

Läs hela inlägget »

Ong Namo Guru Dev Namo
Att tona in före ett yogaprogram är som att trycka på en startknapp; nu börjar det.
Mantrat Ong Namo Guru Dev Namo som upprepas tre gånger. Ett mantra för kraft, lugn och beskydd.
Sitt med handflatorna samman framför bröstet, tummarna mot bröstbenet och slut ögonen. Andas lugnt.

 

Läs hela inlägget »

Det är den här musiken jag använder
Det är två olika cd (musiken finns inte på Spotify)

  • Ramitam One
  • Harmony One
Musiken finns att köpa på www.mediyoga.se -Shop-Yogamusik/Mantran.
Du kan provlyssna där och beställa 225 kr/cd.

 
Läs hela inlägget »

Läkedom är att LÅTA TINGEN VARA som dom är , hellre än att anstränga sig med att tvinga dem att vara  som de en gång var eller som vi skulle vilja att de vore, att kämpa för att känna oss trygga eller få det vi ibland tror är det vi vill.

Jon Kabat-Zinn

Läs hela inlägget »

SENASTE INLÄGG

KOMMENTARER

ARKIV