2015 > 04

Vägar till medveten närvaro
Mindfulness är träning i att vara närvarande i nuet. Ett sätt att förhålla sig till livet som motverkar stress och oro.
Det enkla i livet tycks vara det riktigt svåra, paradoxalt nog.
Att leva här och nu, att lyssna till sig själv, till kroppens signaler och vara lyhörd för sina behov - det är kunskaper var och en är född med. Ändå är det många som idag lever i ett ständigt planerande inför framtiden eller som jagas av tankarna på det förflutna.
Men när att-göra-listorna tar över, när malande tankar hindrar oss från att vara närvarande, riskerar vi att förlora det viktigaste på vägen: den chans vi har att både uppleva och påverka nuet.
Mindfulness eller medveten närvaro är österländsk kunskap kombinerad med ett västerländskt synsätt. Genom träning kan vi inta en accepterande och icke dömande hållning till oss själva och livet och vi blir stegvis mer lyhörda för andra och mer närvarande i relationer.
I boken "Mindfulness i vardagen - vägar till medveten närvaro" utgår Ola Schenström från vår vardag och beskriver hur vi kan lära oss att se den på ett nytt sätt, tänka om och göra kloka val, när vi är medvetet närvarande. Genom övningar och praktisk handledning blir boken och cd-skivan en följeslagare och hjälp från det vi vaknar på morgonen tills vi somnar på kvällen.

Läs hela inlägget »

Tillit
När vi övar mindfulness, övar vi oss i att ta ansvar för att vara oss själva och lära oss lyssna till och lita på vårt eget varande.
Ju mer man kan träna sig i denna tillit till sitt eget varande, desto lättare blir det att lita på andra och att också URSKILJA DERAS INNEBOENDE GODHET.

Jon Kabat-Zinn

Läs hela inlägget »

Något att öva på
Självmedkänsla är både ett forskningsområde och något att öva på. Man kan träna förmågan att vara vänlig mot sig själv, vilket minskar stress och ökar känslan av livskvalitet. Studier från flera olika kulturer i världen visar att självmedkänsla har starka samband med att må bra och känna sig till freds, medan hård självkritik hör ihop med depression och missnöje med livet. 
Metoderna för att träna självmedkänsla har fått stort genomslag i USA, Australien och norra Europa.
Boken  "Självmedkänsla" av Agneta Lagercrantz är den första boken som introducerar idéerna för en större allmänhet i Sverige.

Läs hela inlägget »

Återkomsten
Att återkomma till kroppen - det vill säga att verkligen befinna sig i den, komma den riktigt nära så som den är, hurdan den än är - är en universell konsekvens av mindfulness, inklusive uppmärksam yoga.
Eftersom det är av föga värde att tala om kroppen som någonting avskilt från medvetandet, eller om medvetandet skilt från kroppen, talar vi ofrånkomligen om att ÅTERKOMMA till hela vår varelse, om att förverkliga vår helhet, stund för stund, steg för steg och andetag för andetag, med början, som alltid, där vi befinner oss just nu.

Jon Kabat-Znn

Läs hela inlägget »
Tisdag och onsdag kväll
Denna veckan var det sjätte (6:e)gången för både NYBÖRJAR och FORTSÄTTNINGSKURSEN, så nu börjar vi tillsammans så sakta  hitta in till MediYoga-känslan.
Det är varma, härliga, öppna, nyfikna och lyhörda "yogisar" som jag har förmånen att få träffa, två kvällar i veckan.
Tack!!
Läs hela inlägget »
Bli vän med dig själv
Mindfulness, medveten närvaro, är en oupphörlig, icke-dömande medvetenhet som främjas genom uppmärksamhet.
Medveten närvaro är en naturlig del av livet. Den kan förstärkas genom övning. Sådan övning kallas ibland meditation, MEN MEDITATION ÄR INTE VAD DU TROR, INTE VAD DU TÄNKER PÅ.
Meditation handlar i själva verket om att vara uppmärksam, och det kan vi bara vara med hjälp av alla våra sinnen, även medvetandet.
Mindfulness är ett sätt att BLI VÄN MED SIG SJÄLV OCH SINA UPPLEVELSER.
Våra upplevelser omfattar förstås oerhört mycket, inklusive vår kropp, vårt medvetande och hela världen.

Jon Kabat-Zinn
Läs hela inlägget »

Rent fysiologiskt fungerar det så här:
Självkritik väcker rädsla och aktiverar samma områden i hjärnan som då vi är utsatta för hot utifrån. Vi reagerar med kamp-flykt-beteende och får påslag av stresshormonerna kortisol och adrenalin.
Självmedkänsla kopplar i stället till systemet för omsorg och omhändertagande.Det lugnar hjärtrytmen och aktiverar må bra-substanser som oxytocin och endorfiner. Det fungerar automatiskt när vi är i fredlig samvaro med andra, men sätter igång också när vi ger oss själva vänlighet.
Självmedkänsla handlar inte om att du är bättre än andra, utan om att du är en vanlig människa. Som har det svårt emellanå och då är värd vänlighet.
Även från dig själv.

Boktips:"Självmedkänsla:hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra".
Författare:Agneta Lagercrantz (Natur och Kultur)

Läs hela inlägget »

SENASTE INLÄGG

KOMMENTARER

ARKIV