Mindfulness i vardagen

Attityder
I mindfulnessträningen brukar vi framhålla sju betydelsefulla attityder/förhållningssätt

  • inte döma
  • tålamod
  • en nybörjares sinne
  • tillit
  • inte sträva
  • acceptens
  • släppa taget
Den första är det icke dömande förhållningssättet. 
Vi har ideér och åsikter om i det närmaste allt. När vi börjar uppmärksamma vad som sker i vårt sinne vid mindfulnessträningen lägger vi märke till att vi bedömer det mesta som kommer i vår väg. "Jag tycker om det, men inte det. " "Det är bra, det är dåligt." "Snyggt, fult, för mycket, för lite, snäll, elak, smart, ointelligent" allt i en strid ström som ofta ör omedlbar och automatisk.
Det dömande förhållningssättet tar oss alltid en bit från den direkta erfarenheten i ögonblicket. Vi ser på verkligheten genom ett filter - i det här fallet är filtret våra bedömningar. Om vi till exempel lyssnar på ett ljud från gatan har vi oftast svårt att separera själva ljudet från vår tolkning av vad som utlöst det. Vanligtvis avskiljer vi inte den direkta erfarenheten från vår bedömning av den. Vi är i kontakt med vår tolkning av ljudet men samtidigt ett steg ifrån den direkta sensoriska efrarenheten - ljudet som ljud.
Samma förhållande gäller våra övriga sinnen, vi upplever inte smaken som smak, beröring som beröring, doften som doft och vad vi ser med våra egna ögon, utan i stället vår tolkning av det vi upplever. Med mindfulnessträning lär vi oss att separera erfarenheten från vår värdering av den.
Vi kan se på tankar på samma sätt. Vi lär oss att se på våra tankar som tankar och inte som sanningen. Vi lär oss att separera innehållet i våra egna och andras tankar från vår bedömning av dem. Vi sugs då inte lika lätt in i våra och andras tankeprocesser, utan får ett friare förhållande till tankarna och ökade möjligheter att se andra alternativa tankar.
I försök vid Harvarduniversitetet har psykologen Ellen Langers forskargrupp visat att de som gjorde sociala jämförelser med andra i hög grad bar på negativa känslor, jämfört med dem som gjorde färre sociala jämförelser.
De som var mindre dömande och mindre värderande upplevde också mindre skuld och var mindre benägna att klandra andra. De tyckte dessutom bättre om sig själva än de som ofta gjorde sociala jämförelser. Den sistnämnda gruppen visade sig ha både en lägre självkänsla och mindre tillfredsställelse i livet. Fortsättning följer........

Utdrag ur "Mindfulness i vardagen " av Ola Schenström

 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln