Fredagstankar

Ta väl hand om dina händer
Handens funktion
är intimt förknippad med dess känsel, som gör det möjligt att med fingertopparna och utan synens hjälp uppleva formen hos mycket små föremål, tex. sandkorn på en blank yta eller att särskilja ytstrukturen på silke eller sammet.
Handens förmåga att känna "tredimensionellt" är en specifik mänsklig egenskap. Handen kan - i egenskap av sinnesorgan - kompensera vissa andra sinnen. I punktskriften kan en synskadad med fingertopparna urskilja mönster av små upphöjningar på en yta och på så sätt tolka en text.
Handens väl koordinerade rörelser bygger på ett komplicerat samspel mellan dess muskler och CNS (centrala nervsystemet). I ett evolutionsperspektiv har storhjärna och tumme utvecklats parallellt - utveckling av intelligens och precisionsgrepp har följts åt.
Handens och handlovens skelett är uppbuggt av 27 ben som genom ett komplicerat inbördes rörelsemönster möjliggör stor rörelse i alla plan.
Typiskt för människohanden är tummens placering som medger att den kan röra sig över hela handflatan och nå de övriga fingrarna. Unikt för människan är handens stora representation i hjärnbarken, vilket medger stor förmåga att med kraft och fingerfärdighet greppa och manipulera pbjekt.
Handen utgör människokroppens främsta redskap och som sådant har det stor betydelse även som komminikationsredskap - från polisens och militärens tydliga ordergivning till teckenspråkets variationsrikedom.
Hand får ofta en metaforisk betydelse, som när man säger "Jag ska ta hand om detta" eller "Be om någons hand eller "Vinna någons hand".

Ur boken "Handen och hjärnan" av Göran Lundborg
 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln